top of page

נדודים ברחבי עולמנו המופלא 

לאחר שנים של נדודים ברחבי עולמנו המופלא , חזרתי אל חיק ארצנו האהובה , אותה חשבתי שאני מכיר לאורכה ולרוחבה .
מתוך סקרנות ורצון להרחיב אופקיי , התיישבתי על ספסל הלימודים לרכוש את מיומנות ״מורה הדרך״  והבנתי עד כמה לא ידעתי-
כמה עתיקה מפואת ומסתורית ארצנו הקטנה .

מן הצפון המוריק בעל נחלי האיתן , החרמון המתנוסס לו מעל , בתי הכנסת העתיקים בגליל , מלכים וכובשים , נביאים וחוקרים , קיסרייה על פאר הבנייה בה בעת העתיקה . העיר העברית הראשונה ותל אביב המודרנית והשוקקת של ימינו !

ירושלים העתיקה על סמטאותיה . אתרים היסטוריים . השווקים והאבנים המספרות סיפורים -מפגש שלושת הדתות המונותיאסטיות על בתי התפילה והארכיטקטורה הייחודיים לכל תקופה ותקופה-אימפריות באו והלכו והעיר לעולם עומדת - אין מקום דומה לה בעולם כולו !

המדבר והמכתשים , ים המוות ונהר הירדן , מקום מפלט לחוזים והוזים ומובילי דרך , קצהו הצפוני של חגורת מדבר הסהרה -חי צומח ודומם !.

גיליתי שבארצנו על כל צעד ושעל חבוי לו ספור , אתר ארכיאולוגי , צמח אנדמי למקום או בעל חיים , וככל שתעמיק תגלה שכבה תחת שכבה של תולדות האנושות !

 אני רוצה להזמין אתכם לצאת איתי למסע מצפון עד דרום יחדיו נלמד על נפלאותיה ועושרה התרבותי של ארצנו -אנשים , מקומות וסיפורים…

יהטיולים הם בשפה האנגלית ומיועדים לקבוצות קטנות ובודדים שאצה להם הדרך וחשקה נפשם לקבל טעימה מתוך המופלא הזה שנקרא המרחב הארצישראלי.

יום טיול יפו העתיקה

הנמל של ארץ ישראל בעת העתיקה - ספורי הכבוש שלה עוד מתקופת הפרעונים עד ימינו.
השווקים הטעמים הריחות , והסיפורים - משלמה המלך עד נפוליאון !

יום טיול יפו העתיקה
יום טיול תל-אביב

סיפור תקומתה של העיר העברית הראשונה ,הקמתה של מדינת ישראל והכרזתה בעת החדשה. הארכיטקטורה האקלקטית ובניינה הבאוהאוס , דמויות בתים ואנשים !

יום טיול תל-אביב
יום טיול ירושליים

העיר העתיקה והמופלאה הזאת -נצא למסע רגלי בין הסמטאות על ארבעת הרבעים , מקומות קדושים וסיפורים , עושרה התרבותי וההסטורי של העיר , נכיר נלמד ונטעם ממה שיש למקום יחודי זה להציע !

יום טיול ירושלים
יום טיול סביב הכנרת

״ הים הגלילי ״ ערש לידתה של הנצרות על הכנסיות והמקומות הקדושים לבני דת זו -כפר נחום . כנסיית האושר , הלחם והדגים -סיפורו של ישוע שגלה מעירו נצרת כמאמר ״אין נביא בעירו״ אל מקום המפלט בגליל ואנשיו.

יום טיול סביב הכנרת
bottom of page