top of page
001.png
002.png

 

לאחר שנים של נדודים ברחבי עולמנו המופלא,חזרתי אל חיק ארצנו האהובה-ארץ אותה חשבתי שאני מכיר לאורכה ולרוחבה.

 מתוך סקרנות ורצון להרחבת אופקיי התיישבתי על ספסל הלימודים למשך כשנתיים לרכוש את מיומנויות "מורה הדרך", והבנתי עד כמה לא ידעתי - כמה עתיקה, עשירה, מסתורית ומפוארת ארצינו הקטנה.

מן הצפון המוריק בעל נחלי האיתן,בתי הכנסת העתיקים ,מסעות מלכים וכובשים, נביאים וחוקרים, פאר הבנייה של קיסרייה העתיקה מתקופתו של הורדוס "גדול הבנאים", העיר העברית הראשונה אחוזת בית -תל אביב המודרנית והשוקקת.

ירושליים העתיקה על סמטאותיה, אתריה ההיסטוריים, השווקים והאבנים המספרות סיפורים-מפגש שלושת הדתות על בתי התפילה והארכיטקטורה הייחודיים לכל תקופה ותקופה-ירושליים, ספרים שלמים נכתבו ועוד ייכתבו על עיר מופלאה זו-אין מקום דומה לה בעולם כולו!

שביליי ארצנו המובילים אל מעיינות אנשים ותרבויות בואכה המדבר הגדול,קצהו הצפוני של חגורת מדבר הסהרה, חי, צומח, דומם.

גיליתי שבארצנו הקטנה על כל צעד ושעל חבוי סיפור, אתר ארכיאולוגי, צמח נדיר או בעל חיים. וככל שתעמיק, תגלה כי מתחת לשיכבה אותה הנראית לעין חבויי לו עוד רובד שלם של היסטורייה, תרבות וכו.

אני רוצה להזמין אתכם לצאת איתי למסעות בארצנו מצפון ועד דרום,יחדיו נלמד על נפלאותיה ועושרה התרבותי וכמובן נשמע סיפורים ,הגיגיים ומשלים תחת עץ רענן!

bottom of page